Nacházíte se na: Úvod » Poskytované služby » Příprava žádostí o dotaci

Příprava žádostí o dotaci

Kompletní zpracování žádostí o dotace (vč. příloh) do zvoleného dotačního programu.

Zpracujeme kompletní žádost o dotaci (vč. příloh) pro váš projekt, popřípadě její část. Mezi nejčastěji využívané služby při přípravě projektu patří např. zpracování studie proveditelnosti, ekonomická analýza, definice podnikatelského záměru, analýza nákladů a jejich efektivity. Těm, kteří se rozhodnou vypracovat projekt vlastními silami, nabízíme odborné konzultace při přípravě projektu či vybraných částí.

Příprava žádosti o dotaci krok za krokem

Pro lepší představu o tom, jak funguje spolupráce se společností EU CONSULT předkládáme základní přehled kroků:

Krok č. 1: Úvodní konzultace záměru - návrh postupu

Záměr klienta je vždy konzultován se zástupcem poskytovatele dotace s cílem optimálně nastavit a případně upravit záměr. Takto upravený záměr pak ideálně odpovídá cílům daného programu, do kterého se žádost připravuje.


Klient má 100% záruku, že nedojde k odmítnutí jeho dotace.

 

Krok č.2: Podání registrační žádosti (mezikrok pro programy agentury CzechInvest)

Klient: dodá základní podklady pro přípravu registrační žádosti
EU Consult: zpracuje registrační žádost a zašle klientovi ke schválení
Klient: schválí/pozmění registrační žádost

EU Consult: prodiskutuje registrační žádost se zástupcem poskytovatele dotace, kteří ji buď posvětí nebo doporučí úpravy

EU Consult + klient: společně podají registrační žádost, o které vědí, že nebude odmítnuta

Výstupem tohoto kroku je schválená registrační žádost.


Krok č. 3: Podaní samotné žádosti (příp. tzv. plné žádosti)

Klient: dodá základní podklady pro přípravu plné žádosti + příslušné přílohy
EU Consult: zpracuje plnou žádost, překontroluje veškeré přílohy a zašle klientovi ke schválení předfinální verzi
Klient: schválí/pozmění plnou žádost

EU Consult: prodiskutuje plnou žádost se zástupcem poskytovatele dotace, kteří ji buď posvětí nebo doporučí úpravy

EU Consult + klient: společně podají plnou žádost, včetně všech příloh, o které vědí, že by měla být formálně správně

Krok č. 4: Hodnocení žádosti

V této fázi komunikuje EU Consult s poskytovatelem dotace a v případě, že jsou požadovány doplňující podklady, vyřizuje tuto komunikaci (některé programy umožňují dodatečné zaslání dalších podkladů).

Po tomto kroku s jistým odstupem času je klient vyrozuměn poskytovatelem dotace ideálně o schválení dotace!

Jak pokračovat dále?

V případě zájmu o poskytované služby nás prosím neváhejte kontaktovat



[ ↑ k obsahu ↑ ]


trap@praguestartupcentre.cz