O společnosti EU CONSULT

Společnost EU CONSULT byla založena v září 2008, její faktická historie je mnohem delší. Firma totiž navazuje na rozsáhlé minulé aktivity a těží ze znalostí a zkušeností poradců, kteří dotační poradenství zajišťovali již u předvstupních fondů EU a někteří se přímo účastnili také realizace několika mezinárodních projektů.

Bez rozpaků tedy lze říci, že společnost EU CONSULT patří mezi nejzkušenější poskytovatele dotačního poradenství v ČR. Tomu odpovídá také fakt, že naše služby v oblasti dotací využívají i nejvýznamnější tuzemské firmy.

V programovém období 2007 – 2013 pomohla společnost EU Consult svým klientům realizovat projekty převyšující hodnotu 2 mld. Kč z rozpočtu strukturálních fondů EU.

Více informací

 

Poskytované služby

Dotační školení - individuální či skupinové školení "na klíč" dle zvoleného dotačního tématu. Příprava žádostí o dotaci - kompletní zpracování žádostí o dotace (vč. příloh) do zvoleného dotačního programu.
Administrace dotací - administrace a vyhodnocení projektu, vyúčtování již získaných dotací (zajistí splnění veškerých formálních podmínek a řádné dokladování všech nároků). Dotační poradenství - vstupní analýza.
[ ↑ k obsahu ↑ ]


trap@praguestartupcentre.cz