Nacházíte se na: Úvod » Dotační programy

Dotační programy

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Hlavním cílem programu OP PIK je podpora rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. České firmy by měly být schopné prosazovat se na světových trzích a umět vytvářet dostatek pracovních míst. Priority v novém programovém období jsou rozvoj ekonomiky založené na znalostech a inovacích, podpora konkurenceschopnější ekonomiky méně náročné na zdroje a podpora ekonomiky s vysokou zaměstnaností.
O dotaci v tomto programu mohou žádat primárně malé a střední podniky. Z důvodu specifiky české ekonomiky budou v relevantních specifických cílech zařazeny i velké podniky, podnikatelská seskupení, výzkumné organizace, provozovatelé inovační infrastruktury, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace, orgány státní správy a samosprávy.

Jak pokračovat dále?

V případě zájmu o dotační programy nás prosím neváhejte kontaktovat[ ↑ k obsahu ↑ ]


trap@praguestartupcentre.cz