Nacházíte se na: Úvod » Poskytované služby » Konzultační činnost

Konzultační činnost

Vstupní analýza, příprava žádostí o dotaci, výběrová řízení, řízení projektu.

Vstupní analýza

Pomůžeme při přípravě a zpracování projektového záměru vámi předkládaného návrhu. Analyzujeme nabídku dotačních titulů a doporučíme nejvhodnější zdroj pro financování konkrétního projektu. Cílem služby je zjištění, zda lze pro záměr získat podporu z některého ze strukturálních fondů EU či grantových a dotačních schémat lokalizovaných v ČR. Činnost v tomto případě končí výběrem vhodných zdrojů financování a doporučením, jaké další kroky by měly navazovat.

Příprava projektu

Zpracujeme kompletní žádost o dotaci (vč. příloh) pro váš projekt, popřípadě její část. Mezi nejčastěji využívané služby při přípravě projektu patří např. zpracování studie proveditelnosti, ekonomická analýza, definice podnikatelského záměru, analýza nákladů a jejich efektivity. Těm, kteří se rozhodnou vypracovat projekt vlastními silami, nabízíme odborné konzultace při přípravě projektu či vybraných částí.

Výběrová řízení

V souvislosti s realizací konkrétního projektu připravíme a uspořádáme výběrová řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Jsme připraveni realizovat celé výběrového řízení "na klíč", případně zajistit pouze jeho části (např. zpracování zadávací dokumentace, příprava kvalifikačních kritérií) anebo poskytnout konzultace při realizaci vlastními silami.

Řízení projektu

Pomůžeme vám při realizaci projektu dle kritérií uvedených ve smlouvě o přiznání dotace. Mezi činnosti, které v podobných případech poskytujeme nejčastěji, patří mj. sledování nákladů z hlediska jejich uznatelnosti, komunikaci s implementačním orgánem, podávání průběžných zpráv a závěrečné zprávy vč. správného vyúčtování poskytnuté dotace. Cílem služby je minimalizace rizika vrácení dotace.

Jak pokračovat dále?

V případě zájmu o poskytované služby nás prosím neváhejte kontaktovat[ ↑ k obsahu ↑ ]


trap@praguestartupcentre.cz