Nacházíte se na: Úvod » Dotační programy » Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Hlavním cílem programu OP PIK je podpora rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. České firmy by měly být schopné prosazovat se na světových trzích a umět vytvářet dostatek pracovních míst. Priority v novém programovém období jsou rozvoj ekonomiky založené na znalostech a inovacích, podpora konkurenceschopnější ekonomiky méně náročné na zdroje a podpora ekonomiky s vysokou zaměstnaností.

O dotaci v tomto programu mohou žádat primárně malé a střední podniky. Z důvodu specifiky české ekonomiky budou v relevantních specifických cílech zařazeny i velké podniky, podnikatelská seskupení, výzkumné organizace, provozovatelé inovační infrastruktury, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace, orgány státní správy a samosprávy.

Míra podpory

malé podniky – 45 % podpory
střední podniky – 35 % podpory
velké podniky – 25 % podpory


Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem

Zvýšení počtu nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových podniků- investiční podpora a poradenské služby pro začínající podniky;
Zlepšení spolupráce se zahraničními trhy a jejich zapojování do mezinárodních programů malých a středních podniků;
Zefektivnění využitelnosti infrastruktury pro podnikání- modernizace výrobních provozů, rekonstrukce zastaralé infrastruktury a brownfields;
Zkvalitnění infrastruktury pro odborné vzdělávání či další aktivity související s rozvojem lidských zdrojů a pořízení či zkvalitnění proškolovacích zařízení.

Příklady podporovaných aktivit

Podpora na mzdy zaměstnanců v ICT oborech
Služby zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy;
Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury;
Rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty

Jak pokračovat dále?

V případě zájmu o dotační programy nás prosím neváhejte kontaktovat[ ↑ k obsahu ↑ ]


trap@praguestartupcentre.cz